26 października 2018 roku Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu zorganizowało uroczystą konferencję z okazji 60-lecia honorowego krwiodawstwa w Polsce. Oddział Rejonowy PCK w Kole reprezentowały: Zofia Rowecka – kierownik biura PCK w Kole oraz Sylwia Pokrywczyńska – prezes Klubu Młodzieżowego HDK PCK w Kole.