12 czerwca 2018 roku w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole odbył się etap wojewódzki IV Wielkopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK dla klas gimnazjalnych. Zespoły biorące udział w zmaganiach konkursowych musiały wykazać się praktyczną oraz teoretyczną znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy. Organizatorami Mistrzostw byli: Szkoła Podstawowa nr 1 w Kole oraz Oddział Rejonowy PCK w Kole. Współorganizatorami byli: Wielkopolski Oddział Okręgowy PCK w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Kole, Urząd Miasta w Kole, Szkolne Koło PCK z ZSE-A w Kole, Szkolne Koło PCK z Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kole. Sędzią głównym mistrzostw była Sylwia Pokrywczyńska.
Kolejność miejsc na podium przedstawia się następująco:
I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kole
II miejsce - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dopiewie
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Drążnej.
Bardzo miłym akcentem IV Wielkopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy było uhonorowanie przez wicedyrektor WOO PCK w Poznaniu panią Beatę Kozak – Cieszkiewicz kierownik biura PCK w Kole – Zofii Roweckiej – pięknym bukietem róż. Był to dowód uznania za przygotowanie drużyny z kolskiego Kazika do etapu centralnego XXVI Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK w Rzeszowie, podczas którego zespół z LO wywalczył tytuł mistrza Polski.