Młodzież ze Szkolnego Koła PCK w Liceum Ogólnokształcącym w Kole nie próżnuje nawet w wolnym od szkoły czasie. Młodzi  ratownicy w pierwszym tygodniu ferii mieli w siedzibie Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kole warsztaty ratownicze prowadzone przez absolwentów „Kazika” oraz instruktorów pierwszej pomocy. Ważnym wydarzeniem było też przeprowadzenie w dniu 15 lutego 2018 roku programu „Ratowniczek” dla dzieci z trzech świetlic socjoterapeutycznych działających przy Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole.