17 grudnia 2017 w kościele Matki Bożej Częstochowskiej odbyło się tradycyjne kolskie Rodzinne Kolędowanie organizowane tuż przed świętami przez Urząd Miejski w Kole, Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole, Parafię Matki Bożej Częstochowskiej w Kole, Miejski Dom Kultury w Kole, ZHP Koło. W programie był koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Szczecinianie. Wystąpili także uczniowie trzech szkół podstawowych. Nad bezpieczeństwem wykonawców i gości koncertu czuwali członkowie Szkolnego Koła PCK w Liceum Ogólnokształcącym w Kole, Szkolnego Koła PCK w Szkole Podstawowej nr 1 oraz instruktor pierwszej pomocy – Sebastian Wyskocki.