20 października 2017 roku w Miejskim Domu Kultury odbył się tradycyjny już koncert charytatywny PCK „Muzyczna Stołówka”. Koncert, którego organizatorami byli: Szkolne Koło PCK w Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Kole, Oddział Rejonowy PCK w Kole oraz Miejski Dom Kultury, jest elementem ogólnopolskiej kampanii czerwonokrzyskiej "Walka z Głodem". Na scenie wystąpili: Plastyk Band, Behind Basement’s Door oraz Scars. Muzycy, będący uczniami Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu, uczniami i absolwentami LO oraz przyjaciółmi kolskiego „Kazika”, prezentowali bardzo wysoki poziom artystyczny.  Koncert prowadziły członkinie SK PCK – Marta Załęska z klasy 3C oraz Weronika Szałagan z klasy 3B. Zebrano 335 zł. Ta kwota pozwoli zapłacić za kilkadziesiąt obiadów i umożliwi spożycie ciepłego posiłku w szkole dziecku z rodziny borykającej się z kłopotami finansowymi.. Za całość przedsięwzięcia odpowiadały: kierownik biura PCK – Zofia Rowecka oraz skarbnik Zarządu Rejonowego PCK w Kole i zarazem opiekun SK PCK w Liceum Ogólnokształcącym w Kole – Sylwia Pokrywczyńska