11 maja 2018 roku w Barłogach odbyły się Eliminacje Powiatowe do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Turniej składał się z wiedzy teoretycznej oraz konkurencji praktycznej – jazdy rowerem po torze przeszkód oraz pierwszej pomocy. Głównym organizatorem Turnieju jest Polski Związek Motorowy oraz Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego i Instytuty Transportu Samochodowego. Organizatorem na etapie powiatowym była Gmina Grzegorzew, Szkoła Podstawowa w Barłogach oraz Komenda Powiatowa Policji w Kole i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie. Celem turnieju organizowanego w każdym roku szkolnym jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej. W przebieg zmagań turniejowych aktywnie włączyła się młodzież z drużyny pierwszej pomocy PCK z Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole oraz instruktor pierwszej pomocy – Sebastian Wyskocki.

W niedzielę 21 sierpnia 2016 roku w domu parafialnym przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole odbyła się kolejna wakacyjna akcja krwiodawstwa. Sierpniowe honorowe oddawanie krwi miało wyjątkowy wymiar, gdyż wpisywało się w obchody 75. rocznicy męczeńskiej śmierci świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który jest patronem honorowych krwiodawców. Na apel organizatorów odpowiedziało wiele osób, spośród których krew oddało 54 dawców. Dzięki ofiarności mieszkańców Koła i okolic udało się pozyskać ponad 24 litry bezcennego leku ratującego ludzkie życie i zdrowie.

Więcej artykułów…

Sondy

Kto przegląda tą strone ;]?