24 maja 2018 roku odbyła się kolejna akcja honorowego oddawania krwi w domu parafialnym przy kolskiej farze. Organizatorami akcji byli: Klub Młodzieżowy HDK PCK w Kole oraz Oddział Rejonowy PCK w Kole. Zgłosiło się ponad 160 chętnych, krew pobrano od 114 dawców, co pozwoliło uzyskać  ponad 51 litrów bezcennego i niezastąpionego leku - krwi. Wśród krwiodawców dużą grupę stanowili uczniowie kolskich szkół średnich, największa grupa młodych dawców była z Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole.

25 maja 2018 roku na stadionie miejskim w Kole odbyła się impreza „Mundurowi dzieciom”, podczas której  drużyna pierwszej pomocy z Liceum Ogólnokształcącego w Kole uczyła dzieci z kolskich przedszkoli i szkół podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Koordynatorem działań ratowniczych był instruktor pierwszej pomocy PCK – Sebastian Wyskocki. 26 maja 2018 roku młodzi ratownicy z LO czuwali również nad bezpieczeństwem publiczności zgromadzonej wokół sceny podczas tegorocznych Dni Koła.

Więcej artykułów…

Sondy

Kto przegląda tą strone ;]?