W sobotę 16 lutego 2019 roku w Sali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole odbywał się III Ogólnopolski Konkurs Tańców Polskich o Królewskie Koło.  W turnieju wystąpiło prawie stu tancerzy z całego kraju. Przed zmaganiami konkursowymi ze względu na trwającą w Polsce żałobę narodową minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego premiera Jana Olszewskiego, wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn państwowy. Nad bezpieczeństwem tancerzy, jurorów, instruktorów oraz publiczności czuwali członkowie Szkolnego Koła PCK z Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole.

Sondy

Kto przegląda tą strone ;]?