19 października 2018 roku w Miejskim Domu Kultury odbył się dwunasty koncert charytatywny PCK „Muzyczna Stołówka”. Koncert, którego organizatorami byli: Szkolne Koło PCK w Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Kole, Oddział Rejonowy PCK w Kole oraz Miejski Dom Kultury, jest elementem ogólnopolskiej kampanii czerwonokrzyskiej "Walka z Głodem". Na scenie wystąpił chór „Kantata” z kolskiego ogólniaka Zebrano 432 zł, co pozwoli ufundować 78 obiadów dla dzieci ze szkół powiatu kolskiego. Za całość przedsięwzięcia odpowiadały: kierownik biura PCK – Zofia Rowecka oraz opiekunki SK PCK w Liceum Ogólnokształcącym w Kole – Sylwia Pokrywczyńska i Agnieszka Frontczak.

Sondy

Kto przegląda tą strone ;]?