8 września 2018 roku w uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu odbyła się XV Ogólnopolska Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi. Eucharystii przewodniczył Krajowy Duszpasterz Honorowych Dawców Krwi – ksiądz pułkownik Zenon Surma. W Licheniu obecny był także ks. kanonik Mirosław Frankowski - duszpasterz honorowych dawców krwi diecezji włocławskiej. Zwieńczeniem dnia była Droga Krzyżowa. W pielgrzymce uczestniczyła prezes Klubu Młodzieżowego HDK PCK z Koła – Sylwia Pokrywczyńska oraz kierownik biura Oddziału Rejonowego PCK w Kole – Zofia Rowecka.

Sondy

Kto przegląda tą strone ;]?