3 maja 2018 roku Koło świętowało 227. rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie i drugiej na świecie Konstytucji. O 9:45 uroczyście podniesiono flagę państwową na maszt, złożono wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową „Poległym Obywatelom Miasta Koła za Wolność i Ojczyznę w latach 1914-1918 oraz 1939-1945” usytuowaną na budynku Starostwa Powiatowego w Kole. Następnie wszyscy przemaszerowali ulicami miasta do kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego, gdzie została odprawiona Msza święta w intencji Ojczyzny koncelebrowana przez kolskich kapłanów. Po Eucharystii zostały złożone kwiaty pod tablicą upamiętniającą uchwalenie Konstytucji 3 Maja umieszczoną na budynku kolskiej fary. Przez cały czas trwania uroczystości patriotyczno – religijnych nad bezpieczeństwem władz miasta i powiatu, pocztów sztandarowych, przedstawicieli instytucji i szkół, a także mieszkańców Koła czuwali członkowie zespołów pierwszej pomocy z Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kole działający na co dzień w Szkolnych Kołach PCK w Szkole Podstawowej nr 1 w Kole oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Kole. Warto podkreślić, że członkowie PCK (Sylwia Pokrywczyńska, Dominik Tarnas i Agata Rossa) pełnili funkcję lektorów podczas Liturgii Słowa. Koordynatorem działań ratowniczych była Zofia Rowecka – kierownik biura PCK w Kole, która podczas organizowania posterunków pierwszej pomocy współpracowała z instruktorem pierwszej pomocy – Krystianem Hammermeistrem, skarbnikiem Zarządu Rejonowego PCK w Kole – Sylwią Pokrywczyńską oraz z wiceprezes Zarządu Rejonowego PCK w Kole – Iloną Skowrońską.

 

Sondy

Kto przegląda tą strone ;]?