25 kwietnia 2018 r. na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie odbył się szósty Marsz Pamięci. W pawilonie w Lesie Rzuchowskim odbyło się spotkanie autorskie z panem Andrzejem Sochajem promującym książkę „Zagłada Romów i Sinti w obozie zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem w czasie II wojny światowej”. Za część artystyczną tradycyjnie odpowiedzialne były koordynatorki projektu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów” – Anna Janikowska i Sylwia Pokrywczyńska. W tym szczególnym dniu, w miejscu zdeptanej ludzkiej godności, na okrutnej ziemi, na której człowiek człowiekowi zgotował straszny los uczniowie z klasy IIA i IIB z Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole odczytali przejmujące listy świadków i ofiar zagłady. Przedstawiciele LO wraz z dyrektorem panem Waldemarem Koligotem w imieniu społeczności szkolnej pod ścianą pamięci złożyli wieniec z biało – czerwonych kwiatów i sześć symbolicznych zniczy. Na uroczystości była obecna też klasa mundurowa. Nad bezpieczeństwem uczestników wydarzenia patriotycznego czuwali członkowie zespołu pierwszej pomocy ze Szkolnego Koła PCK wraz z kierownik biura Oddziału Rejonowego PCK w Kole – p. Zofią Rowecką.

Sondy

Kto przegląda tą strone ;]?